Vår integritetspolicy

Här förklaras hur Procard AB, org.nr 556417-2624 samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor om denna policy kontakta oss via mail på [email protected]

När ni blir kund hos oss accepterar ni vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Ni godkänner också att Procard AB använder dessa uppgifter för att fullfölja våra åtaganden samt för att informera om förändringar och eventuella erbjudanden. Behandlingen av personuppgifterna görs med största möjliga hänsyn till din integritet och dessa personuppgifter kommer ej att säljas eller delas vidare till andra än de nedan angivna.

Policyn är uppdaterad 2019-05-01

Typ av personuppgifter vi samlar in

När ni blir kund hos Procard AB samlar vi in dina kontaktuppgifter antingen delvis eller i sin helhet:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt kundnummer.
Vi sparar även data om vilka av våra tjänster/produkter du beställt. När du kontaktar oss samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Vi använder två typer av cookies.

Sessioncookies

Kortbutiken.com använder sessioncookies. Den lever så länge din webbläsare är öppen. Om du öppnar en ny så skapas det en ny sessioncookie.

Övriga cookies

Vi sparar också annan information i cookies. Vi sparar bl.a. ett slumpmässigt värde som vi använder för att hämta dina inställningar (som t.ex. automatisk inloggning, sortering i listor etc.) i en databas.

Om du bara accepterar s.k. sessioncookies

Du kan använda vår webbplats fullt ut även om du bara accepterar s.k. sessionscookies.

Om du inte accepterar några cookies alls

Du kan inte använda vår webbplats fullt ut om du inte accepterar några cookies alls.

  • Du kan läsa information
  • Du kan titta på produkter, se priser och relaterad information Du kan inte logga in
  • Du kan inte beställa
  • Du kan inte lägga produkter i kundvagnen

Oavsett vilken typ av cookies du valt att acceptera så skall du ta för vana att klicka på "Logga ut" när du lämnar vår webbplats (detta gäller ej om du valt automatisk inloggning).

I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Underleverantörer till Procard AB / Kortbutiken.com enligt nedan angivna tjänsteföretag.
Vi har avtal med samtliga angivna partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi delar aldrig mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer. Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.

I syfte att leverera beställda tjänster/produkter

  • Visma - Data för hantering bokföring/fakturering.
  • Mailchimp - Nyhetsbrev via epost.
  • DHL - Data för att hantera leveranser med DHL. Enbart vid paketutskick.
  • Kortbutikens webbutik.

I syfte att ta betalt för våra tjänster/produkter

  • Visma - Data för fakturahantering.

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Hur länge sparar vi uppgifterna

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel via SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. Nyhetsbrevsadresser sparas så länge kunden själv önskar finnas med i registret.

Tillgång, rättelse och radering av uppgifter

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Procard AB har om dig och verifiera den information vi har. Du har också rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Du har också rätten att bli raderad. Du kan då begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vi blockerar då den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vid frågor om tillgång, rättelse eller radering, kontakta oss via mail [email protected] Ansvarig utgivare är Per Johansson - Procard AB

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. (Källa: Post & Telestyrelsen, http://www.pts.se/)